پرداخت نهایی سنگ

Chamfering & Finishing

Due to various applications in architecture and interior...

بدلیل کاربردهای گوناگون سنگ در هنر معماری ...

کالیبراسیون سنگ تایل

0.1 mm Culibration Accuracy

Thickness of stone tile, due to glue usage ...

قله برها در خط تایل وظیفه آماده سازی استریپ ...

بکارگیری رزین های تخصصی

IRAN MARMAR Resin Strategy

Using net and resin at the back of the stone ...

استفاده از توری و رزین در پشت سنگ، سبب ...

 • ایران مرمر از 1344 تا همیشه

  The story of founding

  Hassan Zanganeh, founder and Managing Director of Iranmarmar Stone Co. was born in 1928 in Isfahan. At the age of sixteen he moved to the capital city of Tehran and immediately went into decorative stone business . In 1954 he cofounded his first stone workshop but his passion for different types of ...

  1307 در اصفهان متولد شد. شانزده ساله که شد به تهران نقل مکان کرد و به سنگ تراشی مشغول گردید. 1333 اولین کارگاه سنگبری مشارکتی خود را تاسیس نمود و رفته رفته با افزایش سفارشات، در سال 1344 کارخانه ایران مرمر واقع در شهر ری را راه اندازی ...

 • 2640 قطعه سنگ در بارگاه امام علی (ع )

  2,640 Pieces of stone in the shrine of Imam Ali

  Iranmarmar was proud to be the supplier and installer of onyx columns for the shrine of Imam Ali in Najaf, Iraq. The porch consist of 96 hand crafted columns which are installed on 24 cube-shaped stone bases. The onyx in this project has been selected from the best quarries in Iran and hand crafted by skilled ...

  یکی از افتخارات این مجموعه، تهیه، فرآوری و نصب ستون های حرم امام علی (ع) واقع در شهر نجف اشرف می باشد. این رواق شامل 24 کرسی سنگی است که روی هر کدام، 4 ستون به ...