• ایران مرمر از 1344 تا همیشه

    The story of founding

    Hassan Zanganeh, founder and Managing Director of Iranmarmar Stone Co. was born in 1928 in Isfahan. At the age of sixteen he moved to the capital city of Tehran and immediately went into decorative stone business . In 1954 he cofounded his first stone workshop but his passion for different types of stones led to the establishment of his first stone factory, Iranmarmar Stone Co., in1965 in the outskirts of Tehran. Since then, state of the art technology, creativity, and quality in natural stone processing have been the main focus in Iranmarmar.

    1307 در اصفهان متولد شد. شانزده ساله که شد به تهران نقل مکان کرد و به سنگ تراشی مشغول گردید. 1333 اولین کارگاه سنگبری مشارکتی خود را تاسیس نمود و رفته رفته با افزایش سفارشات، در سال 1344 کارخانه ایران مرمر واقع در شهر ری را راه اندازی و به آخرین تکنولوژی روز صنعت سنگ مجهز نمود و همواره تا امروز، دقت، هنر و خلاقیت را سرلوحه مدیریت مجموعه ایران مرمر قرار داده است.

صفحه محصولات

Products

صفحه معادن

Queries

صفحه کارخانه ها

Factories