International trade has always been one of the main focuses of Iranmarmar. Over 50 years of experience, leading technology and comprehensive knowledge have helped Iranmarmar to be one of the leading exporters in Iran. Iranmarmar has exported to various destinations such as United States, Australia, Europe, Persian Gulf countries and CIS countries.

مجموعه ایران مرمر از بدو تاسیس با پشتوانه تولید مکانیزه و توان تولید خود، برنامه ریزی برای صادرات را جزو اساسی ترین برنامه های خود قرار داده و توانسته تا امروز با بالندگی به تولید سنگ زیبای ایرانی، حجم قابل توجهی از محصولات خود را به آمریکا، اروپا، استرالیا، کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر نماید. دفتر و انبار سنگ ایران مرمر در کشور امارات و در شهرهای دبی و شارجه، تحت عنوان Marmonix از سال 1384 وظیفه عرضه قسمتی از محصولات این کمپانی را به بازارهای جهانی برعهده دارد.