بکارگیری رزین های تخصصی

IRAN MARMAR Resin Strategy

Using net and resin at the back of the stone provides more strength in finishing, transportation, and installation stages. Furthermore, net prevents marbles from changing color. European thin epoxy can easily penetrate into stone and fill the small holes thus bringing a natural and clean look to the stone. It also increases the strength of the stone and helps the finishing stage to be accomplished with global standards.

استفاده از توری و رزین در پشت سنگ، سبب می گردد تا سنگ استحکام بیشتری چه در مرحله فرآوری و چه در مرحله حمل و نقل و نصب داشته باشد. علاوه بر این وجود توری در پشت سنگ از تغییر رنگ سنگ و ایجاد شوره جلوگیری خواهد کرد. استفاده از رزین های اپوکسی مخصوص بدلیل رقیق بودن، سبب پر شدن کوچکترین حفره های سنگ می شود که این امر سبب خواهد شد تا سنگ هم از لحاظ استحکام و هم از لحاظ درخشش و ساب نهایی در سطح بسیار بالای کیفی و مطابق با استانداردهای جهانی قرار گیرد.

iran marmar resin 02

Iranmarmar is very sensitive on the use of resin for its products. Due to this sensitivity the company produces its own unique resins,especially made for different types of stones and for different climates.

ایران مرمر با توجه به حساسیت بالا در مقاوم سازی و فرآوری مطلوب سطوح، خود اقدام به تولید رزین مخصوص هر نوع سنگ بصورت جداگانه نموده و پیوسته از فرمولاسیون های مختلف مبنی بر شرایط آب و هوایی و نحوه کاربرد سنگ، بهره می گیرد. استفاده از این فن آوری سبب شده تا پیوسته سطح کیفی محصولات ایران مرمر مطابق با استانداردهای جهانی باشد.

iran marmar resin 03