تولید اسلب در ایران مرمر

Slab Production

In the last decade, due to higher demand for custom-sized slabs, Iranmarmar is proud to be among the few stone companies meeting this market’s needs with the highest quality, modern machinery, and extensive knowledge.
Iranmarmar cuts blocks into unpolished slabs with 80 blades gang saw and after final polish, makes processed slabs ready for particular sizes such as 80x100 80x120 100x120 centimeters.

در دهه اخیر، بدلیل گرایش معماران و طراحان داخلی به طراحی و استفاده از سنگ در ابعادی بزرگتر از ابعاد سنگ تایل و متعارف، ایران مرمر مبنی بر امکانات و ماشین آلات مدرن خود، جزو معدود تولیدکنندگان سنگ در ایران است که امکان ارائه سنگ در این ابعاد را با بالاترین کیفیت و بدون اشکالات فنی مرسوم دارا است.
اره بزرگ 80 تیغه کارخانه ایران مرمر، کوپ سنگ را در قالب ورقه های پرداخت نشده آماده سازی کرده و این ورقه ها، پس از رزین و ساب نهایی به اسلب های پرداخت شده جهت تولید سنگ در ابعاد خاص مانند 80x80 100x100 120x120 سانتی متر آماده می شوند.