• 2640 قطعه سنگ در بارگاه امام علی (ع )

  2,640 Pieces of stone in the shrine of Imam Ali

  Iranmarmar was proud to be the supplier and installer of onyx columns for the shrine of Imam Ali in Najaf, Iraq. The porch consist of 96 hand crafted columns which are installed on 24 cube-shaped stone bases.

  یکی از افتخارات این مجموعه، تهیه، فرآوری و نصب ستون های حرم امام علی (ع) واقع در شهر نجف اشرف می باشد. این رواق شامل 24 کرسی سنگی است که روی هر کدام، 4 ستون به همراه پایه ستون و سرستون های مقرنص نصب شده است.

 • The onyx in this project has been selected from the best quarries in Iran and hand crafted by skilled stonemasons.

  سنگ های این پروژه از بهترین معادن ایران انتخاب و گلچین شده و با دست توانای هنرمندان مجموعه ایران مرمر، ابزار خورده و فرآوری گردیده است. شایان ذکر است که کلیه 2640 قطعه سنگ بکار رفته در این پروژه، تماما در ایران کدگذاری شده و بصورت خشکه نصب و پس از تایید نهایی ارسال شده است. همچنین با توجه به اهمیت این حرم، کلیه مصالح ساختمانی لازم جهت نصب، در ایران تهیه و همراه با سنگ ها به نجف اشرف ارسال گردید.

 • All 2,640 stone pieces of this project were first assembled and coded in the factory before exporting them to Iraq. Iranmarmar is currently working on Asgarien Shrine project located in Samara, Iraq.

  هم اکنون نیز ایران مرمر با اتکا به تجربیات و توان تولید خود، در حال انجام پروژه های بزرگی مانند پروژه تهیه و نصب سنگ حرمین عسگرین واقع در شهر سامرا می باشد.

 • 2,640 Pieces of stone in the shrine of Imam Ali

 • استانداردهای اروپا در پروژه شهر آفتاب

  Sun City Exhibition Center

  The 138 hectares Sun City Exhibition Center project is one of the largest construction sites in the capital city of Tehran. The project was started in 2011 and has been supervised by the German experts, complying with international standards.

  پروژه 138 هکتاری شهر آفتاب با در نظر گرفتن شاخص استانداردهای اروپا و نظارت کارشناسان آلمانی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی پایتخت به شمار می رود. با توجه به توان بالای تولید مجموعه سنگ ایران مرمر و تطابق استانداردهای تولید با استانداردهای جهانی، این مجموعه به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کنندگان سنگ در پروژه عظیم شهر آفتاب انتخاب گردید.

 • World-class production and high production capacity made Iranmarmar one of the main marble suppliers for this project. Due to its natural beauty and durability, Marmaran marble was selected to be the main marble featured in this project.

  مرمریت مرمران به دلیل زیبایی و استحکام در پروژه های با تردد بالا، به عنوان سنگ اصلی بکار رفته در این پروژه تایید گردید.

 • Sun City Exhibition Center

 • مسجد هزار ساله شهر قم

  1000 years old mosque in Qom

  Sophistication in the production, crafting a hard stone such as granite, appropriate scale and size, and the cooperation with different engineering groups were the features that Iranmarmar could proudly offer to the 1000 year Old Mnosque project after successfully accomplishing Abdolazim Shrine in Shahr-E-Ray and Jamkaran mosque in Qom.

  ظرافت در تولید، توان حجاری بر روی سنگ های سخت، رعایت اشل و اندازه ها و در نهایت هماهنگی با گروههای مختلف مهندسی، مواردیست که تجربه چندین ساله ایران مرمر را جهت طرح بازسازی و توسعه یکی از قدیمی ترین مساجد کشورمان با قدمتی بالغ بر 1000 سال، می طلبید.

 • Two identical crafted granite columns with a height of 4.5 meters are the stunning architecture elements of this project. 22 pieces of butterfly-shaped stones, each weighting about 2,000 kilograms, give spectacular look to the face of the building.

  پس از تهیه سنگ های حرم عبدالعظیم شهر ری و مسجد جمکران، ایران مرمر مسئولیت تهیه سنگ های حجاری شده طرح توسعه مسجد امام حسن عسگری (ع)، واقع در شهر قم را بر عهده گرفت. استفاده از ستون های یکپارچه به ارتفاع 4.5 متر به همراه سر ستون های مقرنص و پایه ستون های حجاری شده از جنس سنگ گرانیت، یکی از برجسته ترین المان های معماری این پروژه است.

 • The beautiful 2.75 meter balcony columns made of green onyx are another astonishing element of this project.

  22 قطعه سنگ با شمایل پروانه ای به وزن هر یک حدود 2000 کیلوگرم زیبایی خاصی به نمای بیرونی این بنا بخشیده است. جهت ساخت ستون های شبستان، از مرمر سبز یکپارچه به ارتفاع 275 سانتی متر استفاده شده است. سنگ های این مسجد نیز توسط سنگ کاران ماهر مجموعه ایران مرمر با رعایت تمام اصول فنی و ظرافت های هنری نصب شده است.

 • 1000 years old mosque in Qom

Tehran - Bagh ferdos project - 2011
پروژه ایران مرمر

Tehran - Bagh ferdos project - 2011

Tehran - Fereshte project - 2012
پروژه ایران مرمر

Tehran - Fereshte project - 2012

Tehran - Niavaran project - 2007
پروژه ایران مرمر

Tehran - Niavaran project - 2007

Tehran - Elahie project - 2009
پروژه ایران مرمر

Tehran - Elahie project - 2009

Tehran - Velenjak project - 2012
پروژه ایران مرمر

Tehran - Velenjak project - 2012

Qom Mosque project
پروژه ایران مرمر

Qom Mosque project

Tehran - Haccupian shop - 2016
پروژه ایران مرمر

Tehran - Haccupian shop - 2016

Imam khomeini Shrine
پروژه ایران مرمر

Imam khomeini Shrine

Najaf - Imam Ali Shrine
پروژه ایران مرمر

Najaf - Imam Ali Shrine