معادن سنگ ایران مرمر

IRAN MARMAR
STONE QUARRIES

In order to supply the required raw stone for its own manufacturing as well as export purposes, Iranmarmar owns 6 quarries with the following stone types and geographic locations. Meanwhile, Iranmarmar has signed several long-term exclusive contracts with other quarries such as Kashmar marble and Payeez marble. Quality as the main focus leads Iranmarmar to always select the best raw stone from the quarries.

ایران مرمر، جهت تامین سنگ خام مورد نیاز خود، 6 معدن سنگ را در اختیار دارد.این معادن علاوه بر تامین نیاز کوپ سنگ کارخانه های ایران مرمر، برای صادرات نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند. در عین حال ایران مرمر، طی قراردادهای بلند مدت با معدن مرمریت کاشمر و پاییز عمده تولید این معادن را در اختیار دارد. حساسیت بالای این کارخانه برای تولید محصولات خود سبب شده تا همواره از بهترین کوپ های معادن خود یا دیگر معادن تحت قرارداد استفاده نماید.

معدن مرمریت کرم مرمران نیریز

 • 1
 • Marmaran Marble

  Cream Marble quarry in Neyriz
  معدن مرمر صورتی نقده ارومیه

 • 2
 • Pink Onyx

  Onyx quarry in Naghade, Urumieh
  معدن مرمر سبز و طلایی پاریز

 • 3
 • Esmeralda & Amber Onyx

  Onyx quarry in Sirjan
  معدن گرانیت الوند همدان

 • 4
 • Alvand granite

  granite quarry in Hamedan
  معدن کریستال پرپیشه

 • 5
 • Porpisheh Marble

  Marble quarry in Qorveh
  معدن مرمر سفید خوی

 • 6
 • Pure White Onyx

  Onyx quarry in Khoy